PREPLESS (KESİMSİZ) LAMİNA

Dişlerden hiçbir şekilde aşındırılma yapılmadan tırnak kalınlığında porselenlerin dişlere yapıştırılmasıyla yapılır.